úvodná stránka

 

 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU V ŽIARI NAD HRONOM

 

 

 

PREHLÁSENIE O PRÍSTUPNOSTI WEBSTRÁNKY

 

 

Webové sídlo Centra Voľného času v Žiari nad Hronom (www.cvczh.edu.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok - novely 570/2009 zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.

 

 

adresa: Ul. M. R. Štefánika 17, Žiar nad Hronom

tel./ fax: 045/6733348

mobil: 0905 797871, 0902 554 841, 0905 295 556

e-mail: cvczh@mail.t-com.sk

web: www.cvczh.edu.sk

 

 

 

 

aktualizované: 20.09.2012

 

 

CVČ Žiar nad Hronom

(c) 2012