úvodná stránka

 

 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU V ŽIARI NAD HRONOM

SLUŽBY    KRÚŽKY   OLYMPIÁDY   SÚŤAŽE ZUČ   ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE   TÁBORY   EXTRA AKTIVITY

 

 

NAŠE AKTIVITY

 

 

 

V časti AKTIVITY sa dostanete k nasledovným informáciám:

 

1. SLUŽBY CVČ Žiar nad Hronom

1a.  KNIŽNICA 

1b.  POČÍTAČOVÁ MIESTNOSŤ, INTERNET

1c.  KOPÍROVANIE, FAXOVANIE

1d.  PORADENSTVO A POMOC PRI ORGANIZOVANÍ SPOLOČENSKÝCH AKCIÍ

 

2. KRÚŽKY

V časti krúžky, nájdete aktuálne informácie o pravidelnej krúžkovej činnosti prevádzkovanej pracovníkmi CVČ a externými zamestnancami s odkazom na podrobnejšie informácie o jednotlivých krúžkoch a ich vedúcich.

 

3. OLYMPIÁDY

V časti olympiády nájdete informácie o termínoch a o výsledkoch v predmetových olympiádach.

 

4. SÚŤAŽE ZUČ

V časti súťaže ZUČ nájdete informácie o termínoch a o výsledkoch súťaží ZUČ.

 

5. ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE

V časti športové súťaže nájdete informácie o termínoch pripravovaných športových súťaží pre ZŠ, SŠ a výsledkové listiny.

 

6. TÁBORY

Centrum voľného času organizuje rôzne tábory pre deti na Slovensku ale aj v zahraničí. Prehľad o termínoch, cenách, programe, prihláškach a iných informáciách na tému tábory nájdete v časti tábory.

 

7. EXTRA AKTIVITY A PROJEKTY

Samostatná kapitola v našich aktivitách je iniciatíva centra pri organizovaní samostatných súťaží a podujatí osobitého charakteru a projektová činnosť kde sú podrobnejšie spomenuté projekty na ktorých realizácií sme sa podieľali alebo podieľame. ( Zdravý úsmev, EÚ mládež, Protech, Origami-orizuru..)

 

 

 

 

 

aktualizované: 23.02.2015

 

SLUŽBY    KRÚŽKY   OLYMPIÁDY   SÚŤAŽE ZUČ   ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE   TÁBORY   EXTRA AKTIVITY

CVČ Žiar nad Hronom

(c) 2015