úvodná stránka

 

 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU V ŽIARI NAD HRONOM

 

 

 

KALENDÁR PODUJATÍ   APRÍL - MÁJ - JÚN 2015

 

JÚN 2015

Oddelenia Centra voľného času v Žiari nad Hronom

Šport

Prírodoveda

Veda a technika

Tábory

Mládež

 

19.06.2015 o 15:00 hod.

Priateľský guláš

(neformálne stretnutie pre našich spolupracovníkov, rozhodcov, hodnotiace komisie)

Miesto: CVČ, Ul. M. R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom

Účastníci: pracovníci CVČ, hodnotiace komisie a rozhodcovia podľa pozvánky

 

V júni sme venovali posledný týždeň olympizmu

 

24.06.2015 o 09:00 hod.

Olympiáda hviezdičiek

(spolupráca s mestom

na projekte OFDaMS)

Miesto: ZŠ, Ul. Jilemnického 2, Žiar nad Hronom

Účastníci: deti MŠ,

r. n. 01.01.2009 a mladší

 

25.06.2015 o 08:00 hod.

Olympiáda nádejí

(spolupráca s mestom

na projekte OFDaMS)

Miesto: ZŠ, Ul. Jilemnického č. 2,

Žiari nad Hronom

Účastníci: chlapci a dievčatá ZŠ

r. n. 2005 a ml.

 

26.06.2015 o 08:00 hod.

Myšlienky olympizmu

(vedomostná súťaž z oblasti olympizmu a fair play)

Miesto: CVČ, Ul. M. R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom

Účastníci: žiaci a žiačky II. stupňa základných škôl

 

 

22. – 24.07.2015

Odovzdávanie cien víťazom postupových súťaží

Miesto: základné a stredné školy v žiarskom okrese

Účastníci: pracovníci CVČ, zástupcovia a súťažiaci zo škôl

 

03. – 06. 06.2015 od 15:30 hod.

Doláče – euráče čo s Vami?

(interaktívna beseda zameraná na tému finančná gramotnosť)

Miesto: stredné školy a gymnázium v meste

Účastníci: žiaci a žiačky stredných škôl a gymnázia v meste

 

04.06.2015 o 10:00 hod.

Zdravie a chemická analýza

(vyhodnotenie súťaže a výstava súťažných prác detí ZŠ v meste)

Miesto: Laboratórium klinickej biológie a hematológie, Ul. Sládkovičova 11,

Žiar nad Hronom

Účastníci: žiaci a žiačky ZŠ – účastníci chemickej olympiády

 

10.06.2015 o 13:00 hod.

Hod mobilom do diaľky

(netradičná športová disciplína na odbúranie každodenného stresu)

Miesto: CVČ, Ul. M.R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom

Účastníci: chlapci a dievčatá základných škôl I. stupňa, ŠKD

 

23.06.2015 o 10:00 hod.

Odvaha podnikať a ísť si za svojim cieľom

(Prednáška z oblasti ľudských zdrojov, témy pripravuje Ján Odzgan)

Miesto: Čajovňa za rohom, Ul. SNP 96, Žiar nad Hronom

Účastníci: žiaci a žiačky SŠ a Gymnázia

 

 

Pre deti počas prázdnin naše CVČ pripravuje túto ponuku táborov:

 

05. – 11. 07.2015

Túlavé topánky

(tradičný pobytový tábor CVČ pre deti plný hier a zábavy)

Miesto: Pod Sitnom, chata LODIAR, Banská Štiavnica

Cena tábora: 135 €, pre členov CVČ – 130 €

Doprava – individuálna

 

13. – 17.07.2015 od 07:30 hod.

Letný kokteil

(denný tábor CVČ pre deti, v ktorom okrem zábavy môžete zažiť aj výlet na safari)

Miesto: CVČ, Ul. M. R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom

Cena: 10 € / 1 deň

Cena výletu: 30 €

 

10. – 14.08.2015 od 07:30 hod.

Príma leto

(denný tábor príma leto so super hrami, zábavou a prekvapením)

Miesto: CVČ, Ul. M. R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom

Cena: 9 € / 1 deň

 

jún 2015 o 13.00 hod.

Stretnutie mestského školského parlamentu

(Dve stretnutia MŠP – hodnotenie dňa žiarskych škôl a hodnotenie činnosti parlamentu v školskom roku 2014/2015)

Miesto: CVČ, Ul. M. R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom

Účastníci: žiaci ZŠ a OGY

(poverení členovia MŠP)

 

06.06.2015 o 10:00 hod.

Medzinárodný deň detí

(spolupráca s mestom a MsKC na podujatí venovanom deťom)

Miesto: Park Š. Moysesa, Žiar nad Hronom

Účastníci: deti, rodičia, verejnosť

Projekty a ostatné

 

jún 2015 od 07:45 hod.

Zdravý úsmev – testovanie

(dlhoročný, úspešný projekt v oblasti zdravia a dentálnej hygieny)

Miesto: základné školy v meste Žiar nad Hronom

Účastníci: žiaci I. stupňa ZŠ v meste

 

 

Pripravujeme

 

Túlavé topánky 

Letný kokteil 

Príma leto

 

 

 

 

 

 

MÁJ 2015

 

Oddelenia Centra voľného času v Žiari nad Hronom

Šport

Estetika

Pedagogika

Prírodoveda

Veda a technika

Mládež

 

04.05.2015 o 09:00 hod.

KK futsal ZŠ

(školská športová postupová súťaž chlapcov vo futsale)

Miesto: ZŠ, Ul. Jilemnického 2, Žiar nad Hronom

Účastníci: žiaci ZŠ, r. n. 01.01.1999 – 31.12.2009

 

07.05.2015 o 08:00 hod.

OK futbal „Jednota“ žiačky ZŠ

(školská športová postupová súťaž dievčat vo futbale)

Miesto: Futbalový štadión, Park Š. Moysesa, Žiar nad Hronom

Účastníci: žiačky ZŠ, r. n. 01.01.1999 – 31.12.2009

 

12.05.2015 o 08:00 hod.

KK futbal „Dôvera“ žiačky ZŠ

(školská športová postupová súťaž dievčat vo futbale)

Miesto: Futbalový štadión, Park Š. Moysesa, Žiar nad Hronom

Účastníci: žiaci ZŠ, r. n. 01.01.2002 – 31.12.2009

 

13.05.2015 o 08:00 hod.

RK futbal „Jednota“ žiačky ZŠ

(školská športová postupová súťaž dievčat vo futbale)

Miesto: Futbalový štadión, Park Š. Moysesa, Žiar nad Hronom

Účastníci: žiačky ZŠ, r. n. 01.01.1999 – 31.12.2009

 

15.05.2015 o 08:00 hod.

OK atletika ZŠ

(školská športová postupová súťaž ZŠ v atletike)

Miesto: Futbalový štadión, Park Š. Moysesa, Žiar nad Hronom

Účastníci: žiaci a žiačky ZŠ, r. n. 01.01.1999 – 31.12.2009

 

 

12.05.2015 o 11:00 hod.

Na bicykli bezpečne

(obvodné kolo súťaže zameranej na bezpečnosť detí na cestách)

Miesto: Dopravné ihrisko, Žiar nad Hronom

Účastníci: žiaci základných škôl v Žiari nad Hronom

 

16.05.2015 o 08:00 hod.

Žiarsky mestský polmaratón

(spolupráca pri organizovaní tradičného podujatia mesta)

Miesto: ZŠ, Ul. M. R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom

Účastníci: žiaci a žiačky ZŠ, r. n. 01.01.1999 – 31.12.2009

 

28.05.2015 o 16:00 hod

Ukončenie krúžkovej činnosti

(prezentácia práce záujmových útvarov Centra voľného času)

Miesto: divadelná sála MsKC,

Žiar nad Hronom

Účastníci: deti navštevujúce záujmové útvary CVČ a verejnosť

 

 

13., 27.05.2015 od 15:30 hod.

Doláče – euráče čo s Vami?

(interaktívna beseda zameraná na tému finančná gramotnosť)

Miesto: stredné školy a gymnázium v meste

Účastníci: žiaci a žiačky stredných škôl a gymnázia v meste

 

21.05.2015 o 10:00 hod.

ProTech – mladý technik

(vyhodnotenie súťaže a výstava súťažných prác detí ZŠ v meste)

Miesto: MsKC, Ul. SNP 119,

Žiar nad Hronom

Účastníci: chlapci a dievčatá materských a základných škôl

 

28.05.2015 o 09:00 hod.

Hod mobilom do diaľky

(netradičná športová disciplína na odbúranie každodenného stresu)

Miesto: CVČ, Ul. M.R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom

Účastníci: chlapci a dievčatá materských a základných škôl

 

 

máj 2015 o 13.00 hod.

Stretnutie mestského školského parlamentu

Miesto: CVČ, Ul. M. R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom

Účastníci: žiaci ZŠ a OGY

(poverení členovia MŠP)

 

29.05.2015 o 09:00 hod.

Deň žiarskych škôl

(tradičné podujatie prezentácie škôl v našom meste)

Miesto: Námestie Matice slovenskej, Žiari nad Hronom

Účastníci: žiaci a žiačky ZŠ, r. n. 01.01.1999 – 31.12.2009

 

Projekty a ostatné

 

máj 2015 od 07:45 hod.

Zdravý úsmev

(dlhoročný, úspešný projekt v oblasti zdravia a dentálnej hygieny)

Miesto: základné školy v meste Žiar nad Hronom

Účastníci: žiaci I. stupňa ZŠ v meste

 

 

 

 

APRÍL 2015

Oddelenia Centra voľného času v Žiari nad Hronom

Šport

Šport

Prírodoveda

Veda a technika

Mládež

 

01.04.2015 o 10:00 hod.

Beh oslobodenia

(spolupráca s mestom na tradičnej súťaži v behu)

Miesto: Futbalový štadión, Park Š. Moysesa, Žiar nad Hronom

Účastníci: žiaci a žiačky základných a stredných škôl

 

09.04.2015 o 08:00 hod.

OK futbal žiaci SŠ

(školská športová postupová súťaž chlapcov vo futbale)

Miesto: Futbalový štadión, Park Š. Moysesa, Žiar nad Hronom

Účastníci: žiaci SŠ, r. n. 01.01.1995 – 31.12.2000

 

14.04.2015 o 08:00 hod.

OK futbal „Dôvera“ žiačky ZŠ

(školská športová postupová súťaž dievčat vo futbale)

Miesto: Futbalový štadión, Park Š. Moysesa, Žiar nad Hronom

Účastníci: žiačky ZŠ, r. n. 01.01.2002 – 31.12.2009

 

16.04.2015 o 08:00 hod.

OK futbal „Dôvera“ žiaci ZŠ

(spolupráca s CVČ v Kremnici pri organizovaní súťaže)

Miesto: Futbalový štadión, Park Š. Moysesa, Žiar nad Hronom

Účastníci: žiaci ZŠ, r. n. 01.01.2002 – 31.12.2009

 

17.04.2015 o 08:00 hod.

OK futbal „Jednota“ žiaci ZŠ

(spolupráca s CVČ v Kremnici pri organizovaní súťaže)

Miesto: Futbalový štadión, Park Š. Moysesa, Žiar nad Hronom

Účastníci: žiaci ZŠ, r. n. 01.01.1999 – 31.12.2009

 

 

21.04.2015 o 08:00 hod.

RK futbal žiaci SŠ

(školská športová postupová súťaž chlapcov vo futbale)

Miesto: Futbalový štadión, Park Š. Moysesa, Žiar nad Hronom

Účastníci: žiaci SŠ, r. n. 01.01.1995 – 31.12.2000

 

23.04.2015 o 08:00 hod.

RK futbal „Dôvera“ žiačky ZŠ

(školská športová postupová súťaž dievčat vo futbale)

Miesto: Futbalový štadión, Park Š. Moysesa, Žiar nad Hronom

Účastníci: žiačky ZŠ, r. n. 01.01.2002 – 31.12.2009

 

28.04.2015 o 08:00 hod.

OK McDonald’s cup

(školská športová postupová súťaž najmladších detí vo futbale)

Miesto:  Futbalový štadión, Park Š. Moysesa, Žiar nad Hronom

Účastníci: žiačky ZŠ, r. n. 01.09.2004 a mladší

 

30.04.2015 o 08:00 hod.

RK futbal „Dôvera“ žiaci ZŠ

(spolupráca s CVČ v Kremnici pri organizovaní súťaže)

Miesto: Futbalový štadión, Park Š. Moysesa, Žiar nad Hronom

Účastníci: žiaci ZŠ, r. n. 01.01.2002 – 31.12.2009

 

 

08.04.2015 od 08:00 hod.

OK olympiády v matematike

(64. ročník školskej postupovej súťaže v matematike Z6, Z7, Z8)

Miesto: CVČ, M.R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom

Účastníci: žiaci a žiačky II. stupňa základných škôl

 

15. - 23. 04.2015 o 08:30 hod.

Viem kto som, viem čo chcem

(Pokračovanie cyklu, školské kolá hry o postup do mestského kola)

Miesto: základné školy v meste Žiar nad Hronom

Účastníci: žiaci a žiačky II. stupňa základných škôl

 

Marec, apríl, máj od 07:45 hod.

Doláče – euráče čo s Vami?

(interaktívna beseda zameraná na tému finančná gramotnosť)

Miesto: stredné školy a gymnázium v meste

Účastníci: žiaci a žiačky stredných škôl a gymnázia v meste

 

 

apríl 2015 o 13.00 hod.

Stretnutie mestského školského parlamentu

Miesto: CVČ, Ul. M.R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom

Účastníci: žiaci ZŠ a OGY

(poverení členovia MŠP)

 

Estetika

Pedagogika

Projekty a ostatné

 

13.04.2015 o 09:00

Rastliny – pľúca zeme

(výstava z literárno-výtvarnej súťaže pri príležitosti dňa rastlín)

Miesto: CVČ, M.R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom

Účastníci: žiaci a žiačky základných škôl

 

 

apríl 2015 od 07:45 hod.

Zdravý úsmev

(dlhoročný, úspešný projekt v oblasti zdravia a dentálnej hygieny)

Miesto: základné školy v meste Žiar nad Hronom

Účastníci: žiaci I. stupňa ZŠ v meste

 

Pravidelná záujmová činnosť

 

Tenis

Florbal

Karate

Bedminton

Gymnastika

 

 

Rekreačné plávanie

Kreatívna tvorba

Tanečná pre MŠ

Moderný tanec

Malý výtvarník

 

 

Hronček

Digi foto

Hokejbal

Fit – gym

Maškrtníček

 

 

Športový talentáčik

Otvorené mosty

Florbal junior

Divadelný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácie: Ul. M. R. Štefánika 17, Žiar nad Hronom

Tel./ fax: 045/6733348, 0905 797871, 0902 554 841, 0905 295 556

www.cvczh.edu.sk

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

Školský rok 2014/15

dátum

Názov dokumentu

súbor

súbor

11.6.2015

kalendár podujatí jún 2015

súbor na stiahnutie 456kB

súbor na stiahnutie 455kB

25.4.2015

kalendár podujatí máj 2015

súbor na stiahnutie 455kB

súbor na stiahnutie 446kB

30.3.2015

kalendár podujatí apríl 2015

súbor na stiahnutie 454kB

súbor na stiahnutie 445kB

1.3.2015

kalendár podujatí marec 2015

súbor na stiahnutie 452kB

súbor na stiahnutie 446kB

21.1.2015

kalendár podujatí február 2015

súbor na stiahnutie 457kB

súbor na stiahnutie 445kB

12.1.2015

kalendár podujatí január 2015

súbor na stiahnutie 453kB

súbor na stiahnutie 445kB

2.12.2014

kalendár podujatí december 2014

súbor na stiahnutie 454kB

súbor na stiahnutie 446kB

12.11.2014

kalendár podujatí november 2014

súbor na stiahnutie 450kB

súbor na stiahnutie 443kB

1.10.2014

kalendár podujatí október 2014

súbor na stiahnutie 446kB

súbor na stiahnutie 451kB

       

Školský rok 2013/14

dátum

Názov dokumentu

súbor

súbor

7.6.2014

kalendár podujatí JÚN 2014

súbor na stiahnutie 421kB

súbor na stiahnutie 598kB

5.5.2014

kalendár podujatí MÁJ 2014

súbor na stiahnutie 421kB

súbor na stiahnutie 594kB

7.4.2014

kalendár podujatí APRÍL 2014

súbor na stiahnutie 420kB

súbor na stiahnutie 597kB

4.3.2014

kalendár podujatí MAREC 2014

súbor na stiahnutie 419kB

súbor na stiahnutie 594kB

16.2.2014

kalendár podujatí FEBRUÁR 2014

súbor na stiahnutie 419kB

súbor na stiahnutie 594kB

22.1.2014

kalendár podujatí JANUÁR 2014

súbor na stiahnutie 445kB

súbor na stiahnutie 442kB

28.11.2013

kalendár podujatí DECEMBER 2013

súbor na stiahnutie 451kB

súbor na stiahnutie 444kB

27.10.2013

kalendár podujatí NOVEMBER 2013

súbor na stiahnutie 447kB

súbor na stiahnutie 442kB

3.10.2013

kalendár podujatí OKTÓBER 2013

súbor na stiahnutie 448kB

súbor na stiahnutie 444kB

3.9.2013

kalendár podujatí SEPTEMBER 2013

súbor na stiahnutie 451kB

súbor na stiahnutie 426kB

       

 

Školský rok 2012/13

dátum

Názov dokumentu

súbor

súbor

13.6.2013

kalendár podujatí JÚN 2013

súbor na stiahnutie 461kB

súbor na stiahnutie 399kB

13.5.2013

kalendár podujatí MÁJ 2013

súbor na stiahnutie 461kB

súbor na stiahnutie 399kB

3.4.2013

kalendár podujatí APRÍL 2013

súbor na stiahnutie 458kB

súbor na stiahnutie 394kB

24.2.2013

kalendár podujatí MAREC 2013

súbor na stiahnutie 457kB

súbor na stiahnutie 446kB

29.1.2013

kalendár podujatí FEBRUÁR 2013

súbor na stiahnutie 462kB

súbor na stiahnutie 447kB

25.12.2012

kalendár podujatí JANUÁR 2013

súbor na stiahnutie 457kB

súbor na stiahnutie 446kB

10.12.2012

kalendár podujatí DECEMBER 2012

súbor na stiahnutie 458kB

súbor na stiahnutie 444kB

7.11.2012

kalendár podujatí NOVEMBER 2012

súbor na stiahnutie 459kB

súbor na stiahnutie 446kB

6.10.2012

kalendár podujatí OKTÓBER 2012

súbor na stiahnutie 460kB

súbor na stiahnutie 448kB

3.9.2012

kalendár podujatí SEPTEMBER 2012

súbor na stiahnutie 453kB

súbor na stiahnutie 424kB

       

 

 

 

 

 

aktualizované: 29.06.2015

 

 

CVČ Žiar nad Hronom

(c) 2015