úvodná stránka

 

 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU V ŽIARI NAD HRONOM

SLUŽBY    KRÚŽKY   OLYMPIÁDY   SÚŤAŽE ZUČ   ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE   TÁBORY   EXTRA AKTIVITY

 

 

NAŠE AKTIVITY

 

 

Súťaže ZUČ -  školský rok 2014/15

 

Pozvánky, propozície a výsledky jednotlivých súťaží ZUČ v šk. r. 2014/15

termín

názov

pozvánka

fotky

výsledky

 Časový harmonogram jednotlivých súťaží ZUČ v školskom roku 2014-15

 

 26.-27.3. 2015

Obvodné kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín

 

 

 

 24.2.2015

Obvodné kolo súťaže v prednese rozprávky Rozprávkové vretienko

 

 

 

 

 

Pripomienky k termínom jednotlivých súťaží adresujte

na adresu CVC v Žiari nad Hronom.

Kontakt:  estetikacvczh@gmail.com  ,045/ 673 3348, 0905 797871

Prípadná zmena termínu Vám bude vopred oznámená.

* * *

Za bezpečnosť žiakov na súťažiach zodpovedá vysielajúca organizácia.

Prípadná zmena termínu Vám bude vopred oznámená.

 

 

 

 

 

Pozvánky, propozície a výsledky jednotlivých súťaží ZUČ v šk. r. 2013/14

termín

názov

pozvánka

fotky

výsledky

 Časový harmonogram jednotlivých súťaží ZUČ v školskom roku 2013-14

 

 2.4.2014

Regionálne kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

   

 

 

14.3.2014

Obvodné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín - poézia

 

13.3.2014

Obvodné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín - próza

 

 

 

Pozvánky, propozície a výsledky jednotlivých súťaží ZUČ v šk. r. 2012/13

termín

názov

pozvánka

fotky

výsledky

 Časový harmonogram jednotlivých súťaží ZUČ v školskom roku 2012-13

 

27.3.2013

Obvodné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín - poézia

26.3.2013

Obvodné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín - próza

15.3.2013

Okresné kolo súťaže Rozprávkové vretienko

 

 

Pozvánky, propozície a výsledky jednotlivých súťaží ZUČ v šk. r. 2011/12

termín

názov

pozvánka

fotky

výsledky

 Časový harmonogram jednotlivých súťaží ZUČ v školskom roku 2011-12

21.3.2012

Obvodné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín - próza

 

22.3.2012

Obvodné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín - poézia

 

21.11.2011

Oznam o zrušení - okresné kolo súťaže Rozprávkové vretienko

-

-

 

 

 

 

 aktualizované: 30.03.2015

 

SLUŽBY    KRÚŽKY   OLYMPIÁDY   SÚŤAŽE ZUČ   ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE   TÁBORY   EXTRA AKTIVITY

CVČ Žiar nad Hronom

(c) 2015