úvodná stránka

 

 CENTRUM VO¼NÉHO ÈASU V ŽIARI NAD HRONOM

SLUŽBY    KRڎKY   OLYMPIÁDY   SڍAŽE ZUÈ   ŠPORTOVÉ SڍAŽE   TÁBORY   EXTRA AKTIVITY

 

 

NAŠE AKTIVITY

 

 

Športové postupové súaže ZŠ a SŠ -  školský rok 2014/15

 

 

Fotky, propozície a výsledky športových postupových súaží v šk. r. 2014/15

 www.skolskysport.sk

 

termín akcie

názov

plagát

propozície

výsledky

fotky

20.5.2015

Obvodné kolo družstiev a jednotlivcov ZŠ v atletike

súbor na stiahnutie

 súbor na stiahnutie

 

13.5.2015

Regionálne kolo v malom futbale žiaèok ZŠ, Jednota cup

súbor na stiahnutie

 súbor na stiahnutie

 

13.5.2015

Obvodné kolo vo ve¾kom futbale žiakov SŠ

súbor na stiahnutie

 súbor na stiahnutie

 

12.5.2015

Krajské kolo v malom futbale žiaèok ZŠ, ŠP SFZ Dôvera

súbor na stiahnutie

 súbor na stiahnutie

 

7.5.2015

Obvodné kolo v malom futbale žiaèok ZŠ Jednota cup

súbor na stiahnutie

 súbor na stiahnutie

 

4.5.2015

Krajské kolo vo futsale žiakov ZŠ

súbor na stiahnutie

 súbor na stiahnutie

 

30.4.2015

Regionálne kolo v malom futbale žiakov ZŠ, ŠP SFZ Dôvera

súbor na stiahnutie

 súbor na stiahnutie

 

23.4.2015

Regionálne kolo v malom futbale žiaèok ZŠ, ŠP SFZ Dôvera

súbor na stiahnutie

 súbor na stiahnutie

 

22.4.2015

Regionálne kolo vo ve¾kom futbale žiakov SŠ

súbor na stiahnutie

 súbor na stiahnutie

 

20.4.2015

Obvodné kolo vo futsale žiakov ZŠ

súbor na stiahnutie

 súbor na stiahnutie

 

17.4.2015

Obvodné kolo - malý futbal mladších žiakov, Dôvera cup

súbor na stiahnutie

 súbor na stiahnutie

 

16.4.2015

Obvodné kolo - malý futbal starších žiakov, Jednota cup

súbor na stiahnutie

 súbor na stiahnutie

 

14.4.2015

Obvodné kolo - malý futbal žiaèok ZŠ, Dôvera cup

súbor na stiahnutie

 súbor na stiahnutie

 

         

31.3.2015

Obvodné kolo v gymnastickom štvorboji žiakov a žiaèok ZŠ

súbor na stiahnutie

 súbor na stiahnutie

 

27.3.2015

Obvodné kolo v minifutbale žiakov ZŠ, McDonald´s cup

súbor na stiahnutie

 súbor na stiahnutie

 

18.3.2015

Obvodné kolo vo florbale žiakov ZŠ

súbor na stiahnutie

 súbor na stiahnutie

 

17.3.2015

Obvodné kolo vo florbale žiaèok ZŠ

súbor na stiahnutie

 súbor na stiahnutie

 

12.3.2015

Regionálne kolo vybíjaná dievèatá ZŠ

súbor na stiahnutie

 súbor na stiahnutie

 

5.3.2015

Obvodné kolo vybíjaná dievèatá ZŠ

súbor na stiahnutie

 súbor na stiahnutie

 

12.2.2015

Regionálne kolo volejbal dievèatá ZŠ

súbor na stiahnutie

  súbor na stiahnutie

 

5.2.2015

Školské majstrovstvá Slovenska v aerobiku žiakov a žiaèok SŠ 2014_2015

,

súbor na stiahnutie

  súbor na stiahnutie  

 

4.2.2015

Regionálne kolo v basketbale žiakov ZŠ

súbor na stiahnutie

súbor na stiahnutie   

 

3.2.2015

Obvodné kolo vo volejbale žiaèok ZŠ

súbor na stiahnutie

súbor na stiahnutie

 

29.1.2015

Regionálne kolo v basketbale žiakov SŠ

súbor na stiahnutie

     

 

27.1.2015

Obvodné kolo vo volejbale žiaèok SŠ

súbor na stiahnutie

     

 

22.1.2015

Obvodné kolo vo florbale žiaèok SŠ

súbor na stiahnutie

     

 

20.1.2015

Obvodné kolo vo florbale žiakov SŠ

súbor na stiahnutie

  

 

15.1.2015

Obvodné kolo vo volejbale žiaèok SŠ

súbor na stiahnutie

    

 

13.1.2015

Obvodné kolo vo volejbale žiakov SŠ

súbor na stiahnutie

   

 

11.12.2014

Obvodné kolo v basketbale žiakov ZŠ

  

 

9.12.2014

Obvodné kolo v basketbale žiakov SŠ

  

 

5.12.2014

Turnaj v šachu žiakov ZŠ a SŠ

  

 

27.11.2014

Obvodné kolo vo futsale chlapcov SŠ  

  

 

11.11.2014

RK v bedmintone chlapcov a dievèat SŠ  

  

 

11.11.2014

RK v bedmintone chlapcov a dievèat ZŠ  

  

 

6.11.2014

OK v bedmintone chlapcov a dievèat SŠ  

  

 

6.11.2014

OK v bedmintone chlapcov a dievèat ZŠ  

  

 

15.10.2014

Futbalový turnaj MŠ

  

 

       

 

 

 

Pripomienky k termínom jednotlivých súaží adresujte

na adresu CVC v Žiari nad Hronom.

Kontakt:  sportcvczh@gmail.com  ,045/ 673 3348, 0905 797871

Prípadná zmena termínu Vám bude vopred oznámená.

* * *

Za bezpeènos žiakov na súažiach zodpovedá vysielajúca organizácia.

Prípadná zmena termínu Vám bude vopred oznámená.

 

 

 

 

 

Fotky, propozície a výsledky športových postupových súaží v šk. r. 2013/14

 

 www.skolskysport.sk

 

termín akcie

názov

plagát

propozície

výsledky

fotky

21.5.2014

Krajské kolo v malom futbale, ŠP - Dôvera, SZF, dievèatá ZŠ

 

15.5.2014

Regionálne kolo malý futbal dievèatá ZŠ, Dôvera školský pohár SZF

súbor na stiahnutie

súbor na stiahnutie

 

13.5.2014

Obvodné kolo v atletike družstvá aj jednotlivci ZŠ

súbor na stiahnutie

súbor na stiahnutie

 

7.5.2014

Obvodné kolo malý futbal dievèatá ZŠ, Dôvera školský pohár SZF

súbor na stiahnutie

súbor na stiahnutie

 

30.4.2014

Regionálne kolo malý futbal dievèatá ZŠ, Jednota futbal cup

súbor na stiahnutie

súbor na stiahnutie

 

29.4.2014

Regionálne kolo ve¾ký futbal žiakov SŠ

súbor na stiahnutie

súbor na stiahnutie

 

24.4.2014

Obvodné kolo ve¾ký futbal žiacov SŠ

súbor na stiahnutie

súbor na stiahnutie

 

15.4.2014

Obvodné kolo malý futbal dievèatá ZŠ, Jednota futbal cup

súbor na stiahnutie

súbor na stiahnutie

 

3.4.2014

Obvodné kolo Gymnastický štvorboj žiaci a žiaèky ZŠ 2013_2014

súbor na stiahnutie

súbor na stiahnutie

 

1.4.2014

Regionálne kolo vo  Vybíjanej dievèat ZŠ

súbor na stiahnutie

súbor na stiahnutie

 

27.3.2014

Obvodné kolo v minifutbale žiakov 1.stupòa ZŠ - 16.roèník McDonalds Cup 2013_2014

súbor na stiahnutie

súbor na stiahnutie

 

19.3.2014

Regionálne kolo vo Volejbale dievèat ZŠ 2013_2014

súbor na stiahnutie

súbor na stiahnutie

 

13.3.2014

Regionálne kolo vo Volejbale dievèat SŠ 2013_2014

súbor na stiahnutie

súbor na stiahnutie

 

11.3.2014

Obvodné kolo Vybíjaná dievèatá ZŠ 2013_2014

súbor na stiahnutie

súbor na stiahnutie

 

6.3.2014

Obvodné kolo vo Volejbale dievèat SŠ 2013_2014

súbor na stiahnutie

súbor na stiahnutie

 

4.3.2014

Regionálne kolo v Basketbale žiakov ZŠ 2013_2014

súbor na stiahnutie

súbor na stiahnutie

 

27.2.2014

Obvodné kolo vo Volejbale dievèatá ZŠ 2013_2014

súbor na stiahnutie

súbor na stiahnutie

 

25.2.2014

Obvodné kolo v Basketbale chlapcov ZŠ 2013_2014

súbor na stiahnutie

súbor na stiahnutie

 

13.2.2014

Školské majstrovstvá Slovenska v aerobiku žiakov a žiaèok SŠ 2013_2014

 

súbor na stiahnutie

 

11.2.2014

Obvodné kolo vo Volejbale chlapci SŠ 2013_2014

súbor na stiahnutie

súbor na stiahnutie

 

23.1.2014

Obvodné kolo v Florbale st. dievèatá ZŠ 2013_2014

súbor na stiahnutie

súbor na stiahnutie

 

22.1.2014

Obvodné kolo v Florbale ml. dievèatá ZŠ 2013_2014

súbor na stiahnutie

súbor na stiahnutie

 

16.1.2014

Obvodné kolo v Florbale st. chlapci ZŠ 2013_2014

súbor na stiahnutie

súbor na stiahnutie

 

15.1.2014

Obvodné kolo v Florbale ml. chlapci ZŠ 2013_2014

súbor na stiahnutie

súbor na stiahnutie

 

19.12.2013

Silový päboj žiaci SŠ 2013_2014

súbor na stiahnutie

 

 

12.12.2013

Obvodné kolo v Florbale chlapci SŠ 2013_2014

súbor na stiahnutie

súbor na stiahnutie

 

5.12.2013

Regionálne kolo v Basketbale chlapci SŠ 2013_2014

súbor na stiahnutie

súbor na stiahnutie

 

19.11.2013

Obvodné kolo vo Futsale chlapci SŠ 2013_2014

súbor na stiahnutie

súbor na stiahnutie

 

14.11.2013

Obvodné kolo v Basketbale chlapci SŠ 2013_2014

súbor na stiahnutie

súbor na stiahnutie

 

24.10.2013

Regionálne kolo Bedminton chlapci a dievèatá SŠ 2013_2014

24.10.2013

Regionálne kolo Bedminton chlapci a dievèatá ZŠ 2013_2014

 

17.10.2013

Obvodné kolo Bedminton chlapci a dievèatá ZŠ 2013_2014

17.10.2013

Obvodné kolo Bedminton chlapci a dievèatá SŠ 2013_2014

 

15.10.2013

Futbalový turnaj MŠ

  

10.10.2013

Malý futbal Zober loptu nie drogy žiakov ZŠ 2013_2014

  

10.10.2013

Prehadzovaná Zober loptu nie drogy žiakov ZŠ 2013_2014

  

 

 

Pripomienky k termínom jednotlivých súaží adresujte

na adresu CVC v Žiari nad Hronom.

Kontakt:  sportcvczh@gmail.com  ,045/ 673 3348, 0905 797871

Prípadná zmena termínu Vám bude vopred oznámená.

* * *

Za bezpeènos žiakov na súažiach zodpovedá vysielajúca organizácia.

Prípadná zmena termínu Vám bude vopred oznámená.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotky, propozície a výsledky športových postupových súaží v šk. r. 2012/13

 www.skolskysport.sk

 

termín akcie

názov

plagát

propozície

výsledky

fotky

23.5.2013

Obvodné kolo v atletike pre ZŠ

 

 

7.5.2013

Regionálne kolo v malom futbale dievèat ZŠ Jednota COOP 2012/13

 

  

2.5.2013

Obvodné kolo v malom futbale st. dievèat ZŠ Jednota COOP 2012/13

 

   

25.4.2013

Regionálne kolo v malom futbale dievèat ZŠ Dôvera školsky pohár SFZ 2012/13

 

  

23.4.2013

Obvodné kolo v minifutbale chlapci ZŠ McDonalds cup

 

18.4.2013

Obvodné kolo v malom futbale dievèat ZŠ, Dôvera šk. pohár SFZ

 

16.4.2013

Regionálne kolo vo ve¾kom futbale chlapci SŠ

 

11.4.2013

Obvodné kolo vo ve¾kom futbale chlapci SŠ

 

  

10.4.2013

Ve¾konoèné plávanie - súaž v plávaní

 

 

  

21.3.2013

Obvodné kolo v gymnastickom štvorboji pre žiakov a žiaèky ZŠ

   

19.3.2013

Regionálne kolo vo volejbale dievèat ZŠ

 

14.3.2013

Regionálne kolo vo vybíjanej žiaèok ZŠ

 

6.3.2013

Obvodné kolo vo vybíjanej žiaèok ZŠ

  

5.3.2013

Obvodné kolo vo volejbale chlapcov SŠ

  

14.2.2013

Regionálne kolo vo volejbale dievèat SŠ

  

13.2.2013

Obvodné kolo ORION florbal staršie žiaèky ZŠ

  

12.2.2013

Obvodné kolo ORIN florbal mladšie žiaèky ZŠ

  

6.2.2013

Obvodné kolo ORION florbal starší žiaci ZŠ

  

5.2.2013

Obvodné kolo ORION florbal mladší žiaci ZŠ

29.1.2013

Obvodné kolo vo volejbale dievèat ZŠ

  

18.1.2013

Obvodné kolo v basketbale chlapcov SŠ

 

 

11.12.2012

Obvodné kolo vo volejbale dievèatá SŠ

 

6.12.2012

Obvodné kolo vo florbale dievèatá SŠ

 

 

6.12.2012

Obvodné kolo vo florbale chlapci SŠ

 

22.11.2012

Turnaj vo futsale žiaci a žiaèky ZŠ - zober loptu, nie drogy

13.11.2012

Regionálne kolo v basketbale žiakov ZŠ

  

8.11.2012

Obvodné kolo v futsale žiakov SŠ

6.11.2012

Obvodné kolo v basketbale žiakov ZŠ

  

25.10.2012

Regionálne kolo v bedmintone žiaci a žiaèky ZŠ

  

25.10.2012

Regionálne kolo v bedmintone žiaci a žiaèky SŠ

  

 

18.10.2012

Obvodné kolo v bedmintone žiaci a žiaèky ZŠ

  

18.10.2012

Obvodné kolo v bedmintone žiaci a žiaèky SŠ

  

11.10.2012

Futbalový turnaj MŠ

  

 

 

 

 

Fotky, propozície a výsledky športových postupových súaží v šk. r. 2011/12

www.skolskysport.sk

termín akcie

názov

plagát

propozície

výsledky

fotky

24.5.2012

Obvodné kolo atletika ZŠ

15.5.2012

Krajské kolo ve¾ký futbal, žiaèky ZŠ

  

9.5.2012

Krajské kolo malý futbal, žiaèky ZŠ

  

26.4.2012

Regionálne kolo malý futbal, žiaèky ZŠ - školský pohár

 

 

25.4.2012

Regionálne kolo ve¾ký futbal, žiaèky SŠ

 

 

 

25.4.2012

Obvodné kolo malý futbal, žiaèky ZŠ - Jednota futbal cup školský pohár

 

 

24.4.2012

Regionálne kolo ve¾ký futbal, žiaèky SŠ  

24.4.2012

Regionálne kolo ve¾ký futbal, žiaci SŠ  

 

19.4.2012

Obvodné kolo malý futbal, žiakov ZŠ - McDonalds cup

18.4.2012

Regionálne kolo ve¾ký futbal, žiaèky ZŠ  - CocaCola školský pohár

 

17.4.2012

Obvodné kolo futbal, žiaèok SŠ  

 

17.4.2012

Obvodné kolo futbal, žiakov SŠ  

 

16.4.2012

Regionálne kolo ve¾ký futbal, žiaci ZŠ  - CocaCola školský pohár

 

 

13.4.2012

Obvodné kolo ve¾ký futbal, žiaèky ZŠ  - CocaCola školský pohár

 

 

12.4.2012

Obvodné kolo malý futbal, žiaèky ZŠ  - školský pohár

 

3.4.2012

Obvodné kolo ve¾ký futbal, žiaci ZŠ  

29.3.2012

Obvodné kolo gymnastický štvorboj  žiaci, žiaèky ZŠ  

27.3.2012

Regionálne kolo vo vybíjanej, žiaèky ZŠ  

22.3.2012

Regionálne kolo vo volejbale, žiaèky ZŠ  

 

20.3.2012

Regionálne kolo vo volejbale, žiaèky SŠ  

16.3.2012

Obvodné kolo vo volejbale, žiaèky SŠ  

 

13.3.2012

Krajské kolo v stre¾be žiaèky, žiaci ZŠ   

 

1.3.2012

Regionálne kolo v basketbale, žiaci ZŠ   

23.2.2012

Obvodné kolo v basketbale, žiaci ZŠ   

 

16.2.2012

Obvodné kolo vo volejbale, žiaèky ZŠ   

 

14.2.2012

Obvodné kolo vo vybíjanej, žiaèky ZŠ   

7.2.2012

Obvodné kolo vo volejbale, žiakov SŠ   

 

18.1.2012

Obvodné kolo Orion Florbal cup starší žiaci ZŠ   

 

17.1.2012

Obvodné kolo Orion Florbal cup mladší žiaci ZŠ   

 

8.12.2011

Obvodné kolo v basketbale žiakov SŠ   

6.12.2011

Obvodné kolo v basketbale žiaèok SŠ   

-

24.11.2011

Obvodné kolo vo futsale žiakov SŠ   

15.11.2011

Krajské kolo v aerobiku žiakov a žiaèok SŠ   

3.11.2011

Obvodné kolo florbal mladšie žiaèky ZŠ   

2.11.2011

Obvodné kolo florbal mladší žiaci ZŠ   

25.10.2011

Obvodné kolo florbal starší žiaci ZŠ   

 

24.10.2011

Obvodné kolo florbal staršie žiaèky ZŠ   

20.10.2011

Obvodné kolo florbal žiakov SŠ   

-

20.10.2011

Obvodné kolo florbal žiaèok SŠ   

-

12.10.2011

Obvodné kolo bedminton žiakov SŠ   

 

12.10.2011

Obvodné kolo bedminton mladší žiaci a žiaèky ZŠ   

 

 12.10.2011

Obvodné kolo bedminton starší žiaci a žiaèky ZŠ  

 

 

 

 

 

aktualizované: 29.06.2015

 

SLUŽBY    KRڎKY   OLYMPIÁDY   SڍAŽE ZUÈ   ŠPORTOVÉ SڍAŽE   TÁBORY   EXTRA AKTIVITY

CVÈ Žiar nad Hronom

(c) 2015