úvodná stránka

 

 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU V ŽIARI NAD HRONOM

SLUŽBY    KRÚŽKY   OLYMPIÁDY   SÚŤAŽE ZUČ   ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE   TÁBORY   EXTRA AKTIVITY

 •  

 •  

 • NAŠE AKTIVITY

 •  

 •  

 • Služby centra voľného času pre širokú verejnosť


 • Možnosť využívať počítače a internet

Centrum voľného času Žiar nad Hronom ponúka možnosť využívať počítače širokej verejnosti (rodičia, mládež, nezamestnaní )

pondelok od 800 do 1200 hod.  a  1400 do 1600 hod.

utorok     od 800 do 1200 hod.  a  1600 do 1800 hod.

streda     od 800 do 1200 hod.  a  1400 do 1800 hod.

štvrtok    od 800 do 1200 hod.  a  1400 do 1600 hod.

piatok     od 800 do 1200 hod.  a  1400 do 1800 hod.

 • Možnosť využívať knižnicu

Centrum voľného času Žiar nad Hronom ponúka k dispozícii svoju knižnicu, v ktorej nájdete veľa zaujímavých kníh nielen krásnej ale aj odbornej literatúry pre deti a dospelých.  Knižnicu môžete využívať:

pondelok od 1100 do 1400 hod.

utorok - štvrtok od 900 do 1100 hod.

piatok od 1100 do 1400 hod.

Za knižnicu zodpovedá vedúca oddelenia Estetiky v CVČ - PaedDr. Petronela Gáfriková

 • Kopírovanie dokladov

ceny za jednostranné kópie:

A4 - 0,03 eur

A3 - 0,04 eur

ceny za obojstranné kópie:

A4 - 0,06 eur

A3 - 0,08 eur

 

 • Organizovanie kultúrnych podujatí

  Centrum voľného času ponúka najmä školám službu ako je:

  - zorganizovanie kultúrnych podujatí napríklad návšteva divadla ( zabezpečenie dopravy a vstupeniek podľa vybraného divadelného predstavenia )

  - sprostredkovanie rôznych besied a prednášok zaujímavých tém pre žiakov škôl

  - organizovanie kultúrnych podujatí pre rôzne organizácie ( MDD, Mikuláš a iné )

  - ponuka kultúrneho programu - prezentácia krúžkov CVČ ( tanec, cvičenia roztlieskavačiek, mažoretky, športová gymnastika... )

 • Poradenstvo

Centrum voľného času poskytuje odbornú a metodickú pomoc školám, iným školským zariadeniam a všetkým záujemcom formou:

- odborných konzultácií

- organizovaním školení a seminárov

- vydávaním metodických materiálov

 

Poradenstvo v oblasti zubnej hygieny

V CVČ pracuje školská asistentka zubnej starostlivosti projektu Zdravý úsmev, ktorá Vám poradí pri rôznych problémoch v oblasti ústnej hygieny. Jej služby je možné využiť v CVČ po telefonickom dohovore.

Kontakt: Zuzana MALOVÁ 045/6733348, 0905797871

 

 

 

 

aktualizované: 22.01.2014

 

SLUŽBY    KRÚŽKY   OLYMPIÁDY   SÚŤAŽE ZUČ   ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE   TÁBORY   EXTRA AKTIVITY

CVČ Žiar nad Hronom

(c) 2014