úvodná stránka

 

 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU V ŽIARI NAD HRONOM

SLUŽBY    KRÚŽKY   OLYMPIÁDY   SÚŤAŽE ZUČ   ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE   TÁBORY   EXTRA AKTIVITY

 

 

NAŠE AKTIVITY

 

 

Olympiády -  školský rok 2014/15

 

Časový harmonogram kôl predmetových olympiád a postupových súťaží

www.olympiady.sk 

 

V sekcií olympiády je možné sa pozrieť na krajské kolá predmetových olympiád.

www.juniorbb.sk  

 

 

Pozvánky, propozície a výsledky kôl predmetových olympiád a postupových súťaží

v školskom roku 2014/15

 

termín

názov

fotky

propozície

výsledky

 12.2.2015

Obvodné kolo dejepisnej olympiády, kategórie: C,D,E,F

     

 21.1.2015

Obvodné kolo olympiády v matematike kategórie: Z5, Z9

     

 

 14.1.2015

Obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku 

   

 13.1.2015

Obvodné kolo v nemeckom jazyku

   

 13.1.2015

Obvodné kolo v nemeckom jazyku, Žarnovica

   

 3.12.2014

Obvodné kolo technickej olympiády 

   

 10.12.2014

Obvodné kolo olympiády v slovenskom jazyku

    

 

 

Pozvánky, propozície a výsledky kôl predmetových olympiád a postupových súťaží

v školskom roku 2013/14

 

termín

názov

fotky

propozície

výsledky

 9.4.2014

Obvodné kolo olympiády v matematike kategórie: Z6, Z7, Z8

    

 

 27.3.2014

Obvodné kolo chemickej olympiády 

    

 11.2.2014

Obvodné kolo dejepisnej olympiády

   

 6.2.2014

Obvodné kolo geografickej olympiády

   

 23.1.2014

Obvodné kolo v nemeckom jazyku

   

 22.1.2014

Obvodné kolo olympiády v matematike kategórie: Z5, Z9

   

 15.1.2014

Obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku 

   

 2.1.2014

Obvodné kolo technickej olympiády 

   

 13.12.2013

Obvodné kolo olympiády v slovenskom jazyku

   

 

 

Časový harmonogram kôl predmetových olympiád a postupových súťaží v školskom roku 2012/ 2013

www.olympiady.sk 

 

Pozvánky, propozície a výsledky kôl predmetových olympiád a postupových súťaží

v školskom roku 2012/13

 

termín

názov

fotky

propozície

výsledky

 17.4.2013

Obvodné kolo matematickej olympiády Z8

 

 

 
 

 

 17.4.2013

Obvodné kolo matematickej olympiády Z7

 

 

 17.4.2013

Obvodné kolo matematickej olympiády Z6

 

 

 15.3.2013

Obvodné kolo chemickej olympiády

   

 7.2.2013

Obvodné kolo geografickej olympiády, kategórie: I,H,G,F,E

   

 5.2.2013

Obvodné kolo olympiády v dejepise, kategórie: C,D,E,F

   

 24.1.2013

Obvodné kolo olympiády v nemeckom jazyku

   

 23.1.2013

Obvodné kolo olympiády v matematike kategórie: Z5, Z9

   

 17.1.2013

Obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku

   

 13.12.2012

Obvodné kolo olympiády  v slovenskom jazyku

   

 

 9.11.2012

Obvodné kolo technickej olympiády 

   

 

 

 

Časový harmonogram kôl predmetových olympiád a postupových súťaží v školskom roku 2011/ 2012

 

 

Pozvánky, propozície a výsledky kôl predmetových olympiád a postupových súťaží

v školskom roku 2011/12

 

termín

názov

fotky

propozície

výsledky

 12.4.2012

Obvodné kolo matematickej olympiády Z6-8

   

 

 22.3.2012

Obvodné kolo chemickej olympiády 

   

 7.2.2012

Obvodné kolo geografickej olympiády 

   

 1.2.2012

Obvodné kolo dejepisnej olympiády 

   

 20.1.2012

Obvodné kolo olympiády v nemeckom jazyku

   

 

 17.1.2012

Obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku

   

 

 

 2.12.2011

Obvodné kolo olympiády v slovenskom jazyku

   

 

 

Časový harmonogram kôl predmetových olympiád a postupových súťaží v školskom roku 2010/ 2011

 

Pozvánky, propozície a výsledky kôl predmetových olympiád a postupových súťaží

v školskom roku 2010/11

 

termín

názov

fotky

propozície

výsledky

6.4. 2011

Obvodné kolo matematickej olympiády Z6, Z7, Z8

   

24.3. 2011

Obvodné kolo chemickej olympiády

   

9.2. 2011

Obvodné kolo geografickej olympiády

   

2.2. 2011

Obvodné kolo dejepisnej olympiády

   

25.1. 2011

Obvodné kolo matematickej olympiády Z5, Z9

   

20.1. 2011

Obvodné kolo olympiády v nemeckom jazyku

   

18.1. 2011

Obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku

   

1.12. 2010

Obvodné kolo olympiády v slovenskom jazyku

   

 

 

 

 

 

aktualizované: 17.02.2015

 

SLUŽBY    KRÚŽKY   OLYMPIÁDY   SÚŤAŽE ZUČ   ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE   TÁBORY   EXTRA AKTIVITY

CVČ Žiar nad Hronom

(c) 2015