úvodná stránka

 

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU V ŽIARI NAD HRONOM

SLUŽBY    KRÚŽKY   OLYMPIÁDY   SÚŤAŽE ZUČ   ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE   TÁBORY   EXTRA AKTIVITY

 

 

NAŠE AKTIVITY

 

 

                                            

 

Rozvrh hodín záujmových krúžkov šk. rok 2014/15

 

Rozvrh týždennej činnosti CVČ a základné údaje k rozvrhu

Sídlo riaditeľa CVČ (adresa)  M.R.Štefánika 17, Žiar nad Hronom

Počet vysunutých pracovísk konania pravidelnej záujmovej výchovno-vzdelávacej činnosti:

CVČ, telocvičňa I., IV. ZŠ, mestská plaváreň


 

deň

od - do

záujmový útvar (ZÚ)

miesto konania

(úplná adresa; učebňa)

ZÚ vedie (meno)

Termín 1.stretnutia

Pondelok

13:30-15:30

Kreatívna tvorba

Malá klubovňa CVČ

P.Gáfriková

13.10.2014

 

13:45-14:45

Karate

Cvičebňa CVČ

R.Černák

13.10.2014

 

14:00-16:00

Hokejbal

Zimný štadión

J.Kubina

6.10.2014

 

15:00-16:00

Karate

Telocvičňa I.ZŠ

R.Černák

6.10.2014

 

15:30-16:30

Tanečná MŠ

Cvičebňa CVČ

P.Gáfriková

13.10.2014

Utorok

14:00-15:00

Gymnastika

Telocvičňa I.ZŠ

J.Kubina, P.Gáfriková

7.10.2014

 

14:00-15:00

Divadelný

Malá klubovňa CVČ

H.Gáfriková

14.10.2014

 

14:00-16:00

Maškrtníček

Veľká klubovňa CVČ

Ľ.Žifčáková (ex)

14.10.2014

 

15:00-16:00

Tenis

Telocvičňa IV.ZŠ

J.Kubina

7.10.2014

 

15:00-16:00

Digi foto

PC učebňa CVČ, exteriér

R.Černák

14.10.2014

 

15:00-16:00

Tanečná I.

Vestibul CVČ

P.Gáfriková

14.10.2014

 

15:00-16:00

DSF  Hronček

Cvičebňa CVČ

H.Gáfriková

Choreograf(V.Gašparíková)

14.10.2014

 

16:00-18:00

DSF  Hronček

Priestory taneč.odboru ZUŠ

H.Gáfriková

Choreograf(V.Gašparíková)

3.10.2014

 

16:00-17:00

Malý výtvarník

Malá klubovňa CVČ

H.Gáfriková

14.10.2014

 

16:00-17:00

Karate MŠ

Cvičebňa CVČ

R.Černák

14.10.2014

 

16:00-18:00

Florbal Junior

Zimný štadión

H.Gáfriková

7.10.2014

Streda

13:00-14:00

Športový talentáčik I.

IX.MŠ

J.Kubina

1.10.2014

 

13:30-14:30

Tanečná 2

Cvičebňa  CVČ

P.Gáfriková

15.10.2014

 

14:0015:00

Športový talentáčik II.

IX.MŠ

J.Kubina

1.10.2014

 

14:00-15:00

Rekreačné plávanie I.

Mestská plaváreň

R.Černák

1.10.2014

 

14:30-15:30

Fit - gym

Cvičebňa CVČ

P.Gáfriková

15.10.2014

 

15:30-16:30

Práca s PC

PC učebňa CVČ

R.Černák

15.10.2014

 

16:00-17:00

Rekreačné plávanie

Mestská plaváreň

J.Kubina, P.Gáfriková

1.10.2014

Štvrtok

14:00-15:00

Rotlieskavačky 

Cvičebňa CVČ

H.Gáfriková

16.10.2014

 

14:00-15:00

Rekreačné plávanie

Mestská plaváreň

R.Černák, P.Gáfriková

2.10.2014

 

15:00-16:00

Florbal

Telocvičňa I.ZŠ

J.Kubina

2.10.2014

 

15:30-16:30

Tanečná

Cvičebňa CVČ

P.Gáfriková

16.10.2014

 

16:00-17:00

Karate MŠ II.

Veľká klubovňa CVČ

R.Černák

16.10.2014

 

16:00-18:00

Florbal Junior

Zimný štadión

H.Gáfriková

2.10.2014

Piatok

13:30-14:30

Halový futbal

Telocvičňa I.ZŠ

R.Černák

3.10.2014

 

14:00-15:00

Tanečná 3

Cvičebňa CVČ

P.Gáfriková

17.10.2014

 

14:00-16:00

Hokejbal

Zimný štadión

J.Kubina

3.10.2014

 

15:00-16:00

DSF  Hronček

prípravka

Veľká klubovňa CVČ

H.Gáfriková,

choreograf(V.Cehlárová)

17.10.2014

 

 

16:00-18:00

DSF  Hronček

Priestory taneč.odboru ZUŠ

H.Gáfriková

Choreograf(V.Gašparíková)

3.10.2014


Zoznam, denný rozpis detí v krúžku plávanie 2014/15:  

Zoznam, denný rozpis detí v krúžku moderný tanec 2014/15:  

Zoznam, denný rozpis detí v krúžku karate 2014/15:  

názov dokumentu

dátum

 

súbor

Rozvrh týždennej činnosti krúžkov CVČ Žiar nad Hronom v školskom roku 2014/2015

26.9.2014

 

Prihláška na záujmový krúžok CVČ Žiar nad Hronom v školskom roku 2014/2015

28.8.2014

 

Záujmové krúžky v CVČ pre školský rok 2014/15  

28.8.2014

 

Dôležité informácie pre rodičov pre  školský rok 2014/15

28.8.2014

 

VZOR odhláška z záujmového krúžku CVČ  

27.3.2014

 

VZOR prestup záujmového krúžku CVČ

27.3.2014

 

VZOR ospravedlnenka na záujmový krúžok CVČ

27.3.2014

 

 

Prihlásiť sa môžete

osobne v Centre voľného času Ul. M.R. Štefánika 17, Žiar nad Hronom,

alebo na tel. číslach: 045/ 673 3348, 0905 797 871, 0905 295 556

e-mail:  ekonomcvczh@gmail.com

www.cvczh.edu.sk

 

Poplatky za krúžky je potrebné uhradiť pri odovzdaní prihlášky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záujmové krúžky v školskom roku 2013/14

 

 

 

ŠPORT

1.     DIEVČENSKÝ HALOVÝ FUTBAL 

2.     GYMNASTIKA

3.     ŠPORTOVÉ HRY PRE MŠ   

4.      REKREAČNÉ PLÁVANIE 

5.     TENIS+ BEDMINTON  

6.     FLORBAL

7.     KARATE

8.     KARATE MŠ

9.     KARATE KONDIČNÝ

 

TANEC

10.    MODERNÝ TANEC

11.    TANEČNÁ PRE MŠ 

12.    ĽUDOVÝ TANEC PRE MŠ 

 

UMELECKÉ

13.    MALÝ VÝTVARNÍK

14.    DIGI-FOTO

15.    MÓDNA NÁVRHÁRKA

 

PRÍRODOVEDNÉ 

16.    KYNOLOGICKÝ KRÚŽOK  

 

INÉ

17  MAŠKRTNÍČEK   

18  KLUB OTVORENÉ MOSTY

 

aktualizované: 01.10.2014

 

SLUŽBY    KRÚŽKY   OLYMPIÁDY   SÚŤAŽE ZUČ   ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE   TÁBORY   EXTRA AKTIVITY

CVČ Žiar nad Hronom

(c) 2014