úvodná stránka

 

 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU V ŽIARI NAD HRONOM

 

 

 

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

 

 

 

Verejný obstarávateľ:                                  Centrum voľného času Žiar nad Hronom

Sídlo:                                                         Ul. M. R. Štefánika 17, 965 01 Žiar nad Hronom

Štatutárny zástupca:                                    Mgr. Helena Gáfriková

                                                                  Tel.: 045-6733348

                                                                  E-mail: riaditelcvczh@gmail.com

 

Kontaktné osoby:                                        Alžbeta Bieliková – účtovníčka

                                                                  Tel.: 045-6733348

 

IČO:                                                           37831411

Bankové spojenie:                                       VÚB, a. s. – pobočka Žiar nad Hronom

Číslo účtu:                                                   1640296756/0200

 

Profil verejného obstarávania:

-          Podlimitná zákazka

-          Súhrnná správa o zákazkách podľa § 99, ods. 2

 

 

 

Pozvánky, propozície a výsledky jednotlivých súťaží ZUČ v šk. r. 2014/15

dátum

názov dokumentu

súbor

 23.2. 2015

Výzva na predloženie ponuky do 10.3.2015 - Verejné obstarávanie CVČ Žiar nad Hronom

 

 23.2.2015

Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2014 s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur.

 

 

 

 

aktualizované: 23.02.2015

 

 

CVČ Žiar nad Hronom

(c) 2015