úvodná stránka

 

 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU V ŽIARI NAD HRONOM

KONCEPCIA CVČ   PLÁN ČINNOSTI   SPRÁVA O ČINNOSTI  ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV A FAKTÚR

 

 

PLÁN ČINNOSTI

 

 

školský rok 2013/2014

 

 

dátum

Názov dokumentu

súbor

plán práce školský rok 2013/14

Výchovný program 2013

 

plán činnosti školský rok 2010/11

 

plán príležitostnej činnosti školský rok 2010/11

 

plán činnosti školský rok 2009/10

 

plán príležitostnej činnosti školský rok 2009/10

 

plán činnosti školský rok 2008/9

 

plán činnosti školský rok 2007/8

 

plán činnosti školský rok 2006/7

 

aktualizované: 05.12.2013

 

KONCEPCIA CVČ   PLÁN ČINNOSTI   SPRÁVA O ČINNOSTI  ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV A FAKTÚR

CVČ Žiar nad Hronom

(c) 2013